START / Information

Tabergs Åkeri grundades 1995 av Andreas Johansson, år 2002 blev Peter Gustafsson delägare i bolaget. Vi har nu 11 egna lastbilar samt ett antal inhyrda åkare som kör i vår regi. Vi har ett stort sortiment olika trailers för att passa de olika behov som uppstår. Allt från en vanlig öppen megatrailer till specialtrailers med upp till 9 styrbara axlar. Då efterfrågan på specialtransporter ökar runt om i Europa utökar vi vår maskinpark löpande för att kunna tillgodose våra kunders behov.

Noggrann planering

Det krävs mycket planering för att transportera gods med höga vikter, stora bredder och dylikt, så kallad specialtransport, och det blir ofta många personer som är inblandade. Våra erfarna transportledare sköter all kontakt med myndigheter i samband med olika dispensförfaranden, försäkringsärenden, broavstängningar osv. Ofta är våra transporter gränsöverskridande, detta medför att vi många gånger hanterar tullärenden och dispensansökningar i olika länder åt våra kunder. Detta ligger till grund för att ni som kund endast skall behöva ha kontakt med våra duktiga transportledare.

Våra chaufförer har lång erfarenhet av specialtransporter och god maskinkunskap. För att kunna handskas med transporter av detta slag krävs noggrannhet och en god allmänbildning om våra vägnät. Chaufförerna har datorer med sig i bilarna för att kunna ta emot dispenser och övrig information. Vi har idag ett system i Sverige där ett gps-system som talar om vid vilka broar vi skall gå ner i hastighet enligt gällande dispens.

Hos oss har vi en egen verkstad med en erfaren verkstadschef som har övergripande ansvar över våra fordon. Vi gör tillsyn och de flesta reparationer på vår fordonspark själva.

Flexibel maskinpark

Vår maskinpark är bred och flexibel, vi kan köra det mesta. Vi har maskin-, jumbo- och mega-trailers i en mängd olika utföranden, den ene är inte den andre lik. Ett exempel på hur en av våra maskintrailer ser ut: den har ett lågbord som är utdragbart upp till 13 m, med en lasthöjd på endast 30 cm, och klarar odelbar last upp till 52 ton. Vår största maskintrailer klarar av odelbara laster upp till 95 ton. I maskinparken finns det också jumbotrailers som är utdragbara, de klarar gods som är upp till 24 m långt och vikter upp till 48 ton. Vi har även täckta jumbo- och maskintrailers som är utformade för att passa de regler som gäller i Europa. Många utav våra trailers har separat styrning av axlarna för att kunna ta sig fram där det är ont om plats.

Vi satsar på moderna fordon för att kunna tillgodose de miljökrav som vi har idag och i framtiden. Tack vare detta har vi sällan några stillestånd på grund av att våra fordon gått sönder.

SENASTE PROJEKTEN